Life Radio Lucena

Life Radio, EMBS, LifeRadio.ph

PROGRAM SCHEDULE

WEEKDAYS

5:00 AM                          Sign On
5:00-5:05 AM                 Pagbubulay-Bulay
5:05-6:00 AM                 Prayer Power
6:00-6:30 AM                 Mega Balita
6:30-7:00 AM                 Kasangga at Kalusugan
7:00-8:00 AM                 Pilipinas, Magandang Umaga!
8:00-9:00 AM                 Punto Por Punto (Blocktime)
9:00-9:30 AM                 Ibang Balita
9:30-10:00 AM               Surer Word America
10:00-11:00 AM             Music (Nationalism)
11:00-11:30 AM             Tagumpay sa Laban ng Buhay
11:30-12:00 PM             Aklat ng Buhay
2:00-1:00 PM                 Oras ng Katotohanan
1:00-3:00 PM                 Pag-ibig nga Naman with Al-Daph
3:00-5:00 PM                 Music of the Heart
5:00-5:30 PM                 Tuklasin Natin!
5:30-6:00 PM                 Salita ng Biyaya/ Surer Word/ The Truth
6:00-7:00 PM                 Oras ng Katotohanan
7:00-8:00 PM                 Prayer Power


SATURDAY

5:00 AM                            Sign On
5:00-5:05 AM                    Pagbubulay-Bulay
5:05-5:06 AM                    Prayer Power
6:00-6:30 AM                    Mega Balita
6:30-7:00 AM                    Lakbay Saka
7:00-8:00 AM                    Pilipinas, Magandang Umaga!
8:00-9:00 AM                    Cabeza de Barangay
9:00-10:00 AM                  Home Made
10:00-11:00 AM                Good Health Good Life
11:00-11:30 AM                Tagumpay sa Laban ng Buhay
11:30-12:00 PM                Aklat ng Buhay
12:00-1:00 PM                   Oras ng Katotohanan
1:00-3:00 PM                     Pag-ibig nga Naman with Al-Daph
3:00-5:00 PM                     Music of the Heart
5:00-5:30 PM                     Tuklasin Natin!
5:30-6:00 PM                     Salita ng Biyaya/ Surer Word/ The Truth
6:00-7:00 PM                     Oras ng Katotohanan
7:00-8:00 PM                     Prayer Power


SUNDAY

5:00 AM                              Sign On
5:00-5:05 AM                     Pagbubulay-Bulay
5:05-6:00 AM                     Prayer Power
6:00-7:00 AM                     Goodman Music
7:00-8:00 AM                     Sunday School
8:00-10:00 AM                   Worship
10:00-11:00 AM                 Jesus My Superhero
11:00-12:00 PM                 Bagong Liwanag
12:00-1:00 PM                   Oras ng Katotohanan
1:00-2:00 PM                     Chords of Mercy
2:00-3:00 PM                     The Truth
3:00-4:00 PM                     Featured Artist
4:00-6:00 PM                     Feature Presentation
6:00-7:00 PM                     Oras ng Katotohanan
7:00-8:00 PM                     Prayer Power